Thông Tin mới nhất về Quy Hoạch phát triển lại các khu công nghiệp

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng chi tiết, thành lập và mở rộng dự án KCN sao cho phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; đồng thời xem xét thu hồi GCNĐT đối với những dự án đầu tư hạ tầng triển khai  không đúng tiến độ cam kết.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng chấp thuận chủ trương điều chỉnh diện tích quy hoạch của KCN Cà Ná giảm từ 1.000 ha xuống còn khoảng 827 ha; đồng thời bổ sung quy hoạch KCN Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm với quy mô diện tích khoảng 77,987 ha.

KCN_phucdien1

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND phải tổ chức thực hiện quy hoạch; triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và tổ chức thành lập dự án KCN Thành Hải theo đúng quy định. Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập và mở rộng dự án KCN sao cho phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; đồng thời xem xét thu hồi GCNĐT đối với những dự án đầu tư hạ tầng triển khai  không đúng tiến độ cam kết.

Phía UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm triển khai xây dựng dự án nhà ở cho công nhân cũng như các công trình phúc lợi xã hội khác tại các KCN nhằm đảm bảo tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân, người lao động.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>