tỉnh thái nguyên

Quy Hoạch Tỉnh Thái Nguyên và những vấn đề bất cập

20150506012701857

Cụ thể, đó là những đề án thành lập thị xã Long Mỹ cùng 4 phường thuộc thị xã Long Mỹ ở tỉnh Hậu Giang;